Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Tal, språk och kommunikation

Tal och språk är en del av elevhälsan som arbetar med tal, språk och kommunikation i grundskolan och grundsärskolan. Vårt specialpedagogiska uppdrag omfattar olika språkliga insatser i ett nära samarbete med övriga specialpedagoger.

Vi arbetar med:

  • Stöd till elever i deras tal- och språkutveckling
  • Information om språkutveckling
  • Rådgivning om material och metoder
  • Kartläggning av elevers tal, språk och kommunikation
  • Stöd och handledning till personal och föräldrar
  • Medverkar vid utformandet av åtgärdsprogram
  • Anordnar kompetensutveckling för personal
  • Samverkan med andra verksamheter och yrkeskategorier.

Besök gärna vår hemsida: https://sites.google.com/utb.mjolby.se/talochspraklänk till annan webbplats

Kontakt

Specialpedagoger med inriktning tal-, språk och kommunikation/talpedagog

Johanna Röed
Telefon: 0142-857 67

johanna.roed@mjolby.se

 

Erika Svensson
Telefon: 0142-853 29

erika.svensson@mjolby.se

 

Åsa Hjertman
Telefon: 0142-853 42

asa.hjertman@mjolby.se

 

Karin Svensson
Telefon: 0142-854 34

karin.svensson@mjolby.se

 

Linnéa Cooke

Telefon: 0142-855 06

linnea.cooke@mjolby.se

 

Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480