Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Tal, språk och kommunikation

"Tal och språk" är en del av elevhälsan som arbetar med tal, språk och kommunikation i grundskolan och grundsärskolan. Vårt specialpedagogiska uppdrag omfattar olika språkliga insatser i ett nära samarbete med övriga specialpedagoger.

Vi arbetar med:

  • Stöd till elever i deras tal- och språkutveckling
  • Information om språkutveckling
  • Rådgivning om material och metoder
  • Kartläggning av elevers tal, språk och kommunikation
  • Stöd och handledning till personal och föräldrar
  • Medverkar vid utformandet av åtgärdsprogram
  • Anordnar kompetensutveckling för personal
  • Samverkan med andra verksamheter och yrkeskategorier.

 
Specialpedagoger med inriktning tal-, språk och kommunikation/talpedagog

Johanna Röed
Telefon: 0142-857 67
johanna.roed@mjolby.se

Erika Svensson
Telefon: 0142-853 29
erika.svensson@mjolby.se

Åsa Hjertman
Telefon: 0142-853 42
asa.hjertman@mjolby.se

Karin Svensson
Telefon: 0142-854 34
karin.svensson@mjolby.se


Elevhälsan

Resursenhetschef
Malin Petersson
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun,
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in