Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Tal, språk och kommunikation

Tal och språk är en del av elevhälsan som arbetar med tal, språk och kommunikation i grundskolan och grundsärskolan. Vårt specialpedagogiska uppdrag omfattar olika språkliga insatser i ett nära samarbete med övriga specialpedagoger.

Vi arbetar med:

  • Stöd till elever i deras tal- och språkutveckling
  • Information om språkutveckling
  • Rådgivning om material och metoder
  • Kartläggning av elevers tal, språk och kommunikation
  • Stöd och handledning till personal och föräldrar
  • Medverkar vid utformandet av åtgärdsprogram
  • Anordnar kompetensutveckling för personal
  • Samverkan med andra verksamheter och yrkeskategorier.

Besök gärna vår hemsida: https://sites.google.com/utb.mjolby.se/talochspraklänk till annan webbplats

Kontakt

Specialpedagoger med inriktning tal-, språk och kommunikation/talpedagog

Johanna Röed
Telefon: 0142-857 67

johanna.roed@mjolby.se

 

Erika Svensson
Telefon: 0142-853 29

erika.svensson@mjolby.se

 

Åsa Hjertman
Telefon: 0142-853 42

asa.hjertman@mjolby.se

 

Karin Svensson
Telefon: 0142-854 34

karin.svensson@mjolby.se

 

Linnéa Cooke

Telefon: 0142-855 06

linnea.cooke@mjolby.se

 

Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in