Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Specialpedagoger

Specialpedagogerna är en del av elevhälsan som stöder det specialpedagogiska arbetet i förskola och grundskola och grundsärskola. Vi har ett nära samarbete med specialpedagogerna som arbetar med tal, språk och kommunikation.

Specialpedagogerna kan:

  • Ge konsultation och handledning till personal
  • Ge stöd och rådgivning till personal och vårdnadshavare
  • Ge råd om material och metoder itifrån aktuell forskning
  • Arbeta med kompetensutveckling av personal
  • Medverka och genomföra kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
  • Samarbeta med interna och externa aktörer
  • Observera, utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt

Kontakt

Förskolor 1-5 år i Mjölby och Mantorp

Anita Aspeqvist, förskola 1-5 år

Telefon: 0142-852 27

anita.aspeqvist@mjolby.se

 

Grundskolor och förskolor  i Skänninge

Malin Kirch

Telefon: 0142-851 39

malin.kirch@mjolby.se

 

Grundskolor f-9 Mjölbby, Mantorp och särskolan

Desirée Lindstén

Telefon: 0142-853 58

desiree.lindsten@mjolby.se

 

Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480