Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Skolsköterskor och skolläkare

Skolsköterskorna och skolläkaren inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till skolsköterska.

Skolsköterska

Samtliga skolsköterskor är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning som ger behörighet att arbeta med hälso- och sjukvård för barn och unga.

  • Skolsköterskans uppdrag är att erbjuda hälsobesök och vaccinationer samt göra preliminära bedömningar och utföra enklare sjukvårdsinsater.

  • Elever och elevers vårdnadshavare kan vid behov kontakta skolsköterskan för rådgivning.

  • Skolsköterskan deltar även vid skolornas elevhälsoteam.

Skolläkare

Tid till skolläkarmottagningen kan bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.

  • Skolläkarens uppdrag är att hjälpa de elever som anses ha skolrelaterade medicinska problem med bedömning, rådgivning och eventuell vidare remittering till annan vårdinrättning.

Kontakt

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Maria Karlström
Telefon: 0142-853 05

maria.karlström@mjolby.se

 

Skolläkare

Camilla Gårdman
Telefon: 0142-859 76

camilla.gardman@mjolby.se

 

Egebyskolan och Blåklintskolan förskoleklass - år 3

Annika Edberg
Telefon: 0142-85299

annika.edberg@mjolby.se

 

Klämmestorpskolan och Veta skola

Kerstin Wiman
Telefon: 073-060 27 99

kerstin.wiman@mjolby.se

 

Vifolkaskolan år 7-9 och Västra Hargs skola

Anita Eriksson

Telefon: 0142-856 24

anita.eriksson@mjolby.se

 

Bjälbotullskolan och Lindbladsskolan

Helena Holmgren Carlsson
Telefon: 0142-859 39

helena.holmgren-carlsson@mjolby.se

 

Lagmansskolan

Laila Sandström

Telefon: 0142-852 56
laila.sandstrom@mjolby.se

 

Lisa Eriksson
Telefon: 0142-852 69

lisa.eriksson@mjolby.se


Blåklintsskolan år 4-9

Elin Andersson
Telefon: 0142-852 84

elin.andersson@mjolby.se

 

Vasaskolan och Vifolkaskolan förskoleklass - år 6

Marie Wolving
Telefon: 0142-852 13

marie.wolving@mjolby.se

 

Trojenborgsskolan, Väderstad skola och Normlösa skola

Lena Andersson
Telefon: 0142-858 43

lena.andersson@mjolby.se

 

Dackeskolan

Camilla Carlsson
Telefon: 0142-853 36

camilla.carlsson@mjolby.se

 

Kungshögaskolan

Sofia Isaksson
Telefon: 0142-853 53

sofia.isaksson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in