Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Psykologer

Psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till psykolog.

I psykologernas arbete ingår bland annat att:

  • Medverka i skolornas elevhälsoteam
  • Handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
  • Erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
  • Utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till särskola)
  • Ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
  • Samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst

Kontakt

Medicinskt ledningsansvarig psykolog

Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 0142-859 80

cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se

 

Kungshögaskolan, Dackeskolan (gymnasium) och Vasaskolan

Tobias Björn
Telefon: 0142-859 80
tobias.bjorn@mjolby.se

 

Trojenborgsskolan, Bjälbotullskolan, Lindbladsskolan, Väderstad skola och Egebyskolan

Gabriella Sayeler

Telefon: 0142-854 11

gabriella.sayeler@mjolby.se

 

Normlösa skola, Västra Hargs skola, Veta skola, Vifolkaskolan F-6 och 7-9, Klämmestorpsskolan

Vakant


Blåklintskolan och Lagmansskolan

Hanna Landberg

Telefon: 0142-854 12

hanna.landberg@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in