Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Psykologer

Psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till psykolog.

I psykologernas arbete ingår bland annat att:

  • Medverka i skolornas elevhälsoteam
  • Handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
  • Erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
  • Utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till särskola)
  • Ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
  • Samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst

 

Medicinskt ledningsansvarig psykolog och legitimerad psykolog mot gymnasieskolan
Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 0142-85980
cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se

Legitimerad psykolog
Legitimerad psykolog Amanda Veibäck
Telefon: 0142-85411
amanda.veiback@mjolby.se

Praktisk tjänstgörande psykolog
Syrena Johansson
Telefon: 0142-85657
syrena.johansson@mjolby.se

Praktisk tjänstgörande psykolog
Hanna Landberg
Telefon: 0142-85412
hanna.landberg@mjolby.se


Elevhälsan

Resursenhetschef
Malin Petersson
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in