Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Psykologer

Psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till psykolog.

I psykologernas arbete ingår bland annat att:

  • Medverka i skolornas elevhälsoteam
  • Handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
  • Erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
  • Utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till särskola)
  • Ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
  • Samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst

Kontakt

Medicinskt ledningsansvarig psykolog

Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 0142-859 80

cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se

 

Gymnasieskolan

Tobias Björn
Telefon: 0142-859 80
tobias.bjorn@mjolby.se

 

Trojenborgsskolan, Bjälbotullskolan, Lindbladsskolan och Egebyskolan

Amanda Veibäck

Telefon: 0142-854 11

amanda.veiback@mjolby.se

 

Normlösa skola, Västra Hargs skola, Veta skola, Vifolkaskolan F-6 och 7-9, Klämmestorpsskolan

Syrena Johansson

Telefon: 0142-856 57

syrena.johansson@mjolby.se

 

Blåklintskolan, Lagmansskolan och Vasaskolan

Hanna Landberg

Telefon: 0142-854 12

hanna.landberg@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Utbildningsförvaltningen
Senast ändrad av: Elisabeth Andersson
Uppdaterad: 2018-03-29
Publicerad: 2018-02-28

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in