Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kuratorer

Kuratorn arbetar på uppdrag av rektor med skolrelaterade problem
till exempel genom:

  • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • Ge konsultation till skolpersonal
  • Bidra med kunksap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling

 

Vifolkaskolan
Kurator Jenny Brandin
Telefon: 0142-85601
jenny.brandin@mjolby.se

Egebyskolan, Klämmestorpsskolan och Veta skola
Kurator Bo Asplund
Telefon: 0142-85413
bo.asplund@mjolby.se

Lagmanskolan
Kurator Jonatan Falklöf
Telefon. 0142-85264
jonatan.falklof@mjolby.se

Lagmanskolan och Vasaskolan
Kurator Susanne Göransson
Telefon: 0142-85983
susanne.goransson@mjolby.se

Trojenborgsskolan och Väderstad skola
Kurator Jennifer Sjöstrand
Telefon: 0142-85847
jennifer.sjostrand@mjolby.se

Blåklintsskolan
Kurator: Karin Lundqvist
Telefon: 0142-85798
karin.lundqvist@mjolby.se
Kurator Vakant
Telefon: 0142-85564

Lindbladsskolan, Bjälbotullskolan, Normlösa skola och
Västra Hargs skola
Kurator Thomas Olsson
Telefon: 0142-85428
thomas.olsson@mjolby.se

Dackeskolan (gymnasieskola)
Kurator Sofie Fernstedt
Telefon: 0142-85034
sofie.fernstedt@mjolby.se

Kungshögaskolan (gymnasieskola)
Kurator: Sara Karlström
Telefon: 0142-85365
sara.karlstrom@mjolby.se

 

Elevhälsan

Resursenhetschef
Malin Petersson
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun,
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in