Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Kuratorer

Kuratorerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till kurator.

I kuratorernas arbete ingår bland annat att:

  • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • Ge konsultation till skolpersonal
  • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling

Kontakt

Vifolkaskolan F-6, Vifolkaskolan 7-9

Jenny Brandin
Telefon: 0142-856 01

jenny.brandin@mjolby.se

 

Egebyskolan, Klämmestorpsskolan och Veta skola

Bo Asplund
Telefon: 0142-854 13

bo.asplund@mjolby.se

 

Lagmanskolan

Jonatan Falklöf
Telefon: 0142-852 64

jonatan.falklof@mjolby.se


Lagmanskolan och Vasaskolan

Malin Ljungdahl
Telefon: 0142-859 83
malin.ljungdahl@mjolby.se


Trojenborgsskolan och Väderstad skola

Jennifer Sjöstrand
Telefon: 0142-858 47

jennifer.sjostrand@mjolby.se


Blåklintsskolan

Karin Lundqvist
Telefon: 0142-857 98

karin.lundqvist@mjolby.se


Elin Ihrfält

Telefon: 0142-855 64

elin.ihrfalt@mjolby.se

 

Lindbladsskolan, Bjälbotullskolan, Normlösa skola och Västra Hargs skola

Thomas Olsson
Telefon: 0142-854 28

thomas.olsson@mjolby.se

 

Mjölby gymnasium, Dackeskolan

Sofie Fernstedt
Telefon: 0142-850 34

sofie.fernstedt@mjolby.se

 

Mjölby gymnasium, Kungshögaskolan

Sara Karlström

Telefon: 0142-853 65

sara.karlstrom@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in