Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Kuratorer

Kuratorerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till kurator.

I kuratorernas arbete ingår bland annat att:

  • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • Ge konsultation till skolpersonal
  • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling

Kontakt

Vifolkaskolan F-6, Vifolkaskolan 7-9

Jenny Brandin
Telefon: 0142-856 01

jenny.brandin@mjolby.se

 

Egebyskolan, Klämmestorpsskolan och Veta skola

Bo Asplund
Telefon: 0142-854 13

bo.asplund@mjolby.se

 

Lagmanskolan

Jonatan Falklöf
Telefon: 0142-852 64

jonatan.falklof@mjolby.se


Lagmanskolan och Vasaskolan

Malin Ljungdahl
Telefon: 0142-859 83
malin.ljungdahl@mjolby.se


Trojenborgsskolan och Väderstad skola

Jennifer Sjöstrand
Telefon: 0142-858 47

jennifer.sjostrand@mjolby.se


Blåklintsskolan

Karin Lundqvist
Telefon: 0142-857 98

karin.lundqvist@mjolby.se


Elin Ihrfält

Telefon: 0142-855 64

elin.ihrfalt@mjolby.se

 

Lindbladsskolan, Bjälbotullskolan, Normlösa skola och Västra Hargs skola

Thomas Olsson
Telefon: 0142-854 28

thomas.olsson@mjolby.se

 

Mjölby gymnasium, Dackeskolan

Sofie Fernstedt
Telefon: 0142-850 34

sofie.fernstedt@mjolby.se

 

Mjölby gymnasium, Kungshögaskolan

Sara Karlström

Telefon: 0142-853 65

sara.karlstrom@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480