Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 19 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 14 februari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 31 januari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Energikontoret - information

4. Svar på motion om Fairtrade CityPDF

5. Bokslutsuppföljning 2017PDF

6. Slutredovisningen av internkontroll 2017, KSFPDF

7. GDPR - utse ombudPDF

8. Slutredovisning av verksamhetsberättelse/bokslut 2017, KSFPDF

9. Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindradPDF

10.  Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänstenPDF

11. Mjölby kommun och MSE:s gemensamma ställningstagande för vindkraftPDF

12. PartistödsmallPDF

13. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

14. Anmälan av protokoll från personalutskottet

15. Anmälan av delegationsbeslut

16. Inkomna meddelanden/skrivelser

17. Övriga frågor

 

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Carina Åsman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Carina Åsman