Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 19 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunfullmäktige 6 februari

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 6 februari och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse, föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. OPF-KL omställningsstöd för förtroendevaldaPDF

3. Riktlinjer för arbetsmiljöPDF

4. Omfördelning av medel till utbildningsförvaltningen, demografiförändringen 2017PDF

5. Revisionsrapport om e-posthanteringen i Mjölby kommun 2017PDF

6. Motion angående rapportering av enkla hinder i publik miljö, svarPDF

7. Motion om utredning kring äldreboende, Moderaterna och Liberalerna, svarPDF

8. Motion utredningsförslag angående äldreboende, Sverige Demokraterna, svarPDF

9. Motion, unga kommunutvecklarePDF

10. Handlingsplaner mot sexuella trakasserier i kommunens skolor, svar på interpellationPDF

11. Inkomna medborgarförslag om fritt fiske för unga i Mjölby kommun och om att låta 18-åriga asylsökanden bo kvar i kommunens boendenPDF

12. Inkomna, motioner, interpellationer och enkla frågor

13. Entlediganden och val

14. MeddelandenPDF

Kommunfullmäktige

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunsekreterare
Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11 carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2018-02-01

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2018-02-01

Senast ändrad av: Mia Högberg