Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Många saknar ett fast stöd i livet. Behovet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem är stort – därför behöver vi dig! Din insats kan ge utsatta barn och vuxna en ny chans i tillvaron. Och ett nytt hopp om en framtid.

Kontaktperson

Det finns barn och vuxna som behöver en kontaktperson att träffa på sin fritid. Det du behöver göra är att umgås och finnas till för personen. Det kan handla om att ta en fika, gå en promenad eller något annat som ni är intresserade av.

Vad är en kontaktperson?
En kontaktperson fungerar som en förebild och ett extra stöd i vardagen till ungdomar eller vuxna. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Det ställs inga särskilda krav på utbildning eller erfarenhet. För att bli kontaktperson ska du ha en stabil livssituation och ett stort intresse och engagemang för andra människor.

Innan du kan bli kontaktperson görs alltid en utredning. Den består av en intervju, referenstagning och uppgifter från bland annat polis- och socialregister. Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. För att läsa mer om ersättning kan du gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp i form av kontaktperson är ett frivilligt stöd och kan beviljas både till vissa funktionsnedsatta och personer med andra svårigheter.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj är ni ett uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar. Ni blir ofta viktiga personer i barnets liv och fungerar som en extra familj för barnet.

Vad är en kontaktfamilj?
En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barnet och som avlastning för barnets föräldrar. De flesta föräldrar har själva ansökt om att få en kontaktfamilj till sitt barn. I vissa fall är det syskonpar som kan behöva en kontaktfamilj. Uppdragens längd varierar, men det vanligaste är att de pågår under en längre period. Kontaktfamiljen blir en viktig del av barnets liv, självklart under uppdragets gång, men också efter att uppdraget har avslutats.

Det ställs inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Kontaktfamiljen ska däremot ha ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Kontaktfamiljen kan vara en familj eller så kan man vara ensamstående. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget.

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter från bland annat polis- och socialregister. När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och Mjölby kommun. För att läsa mer om ersättning till kontaktfamiljer kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp i form av kontaktfamilj är ett frivilligt stöd och kan beviljas både till vissa funktionshindrade och personer med andra svårigheter.

Familjehem

Har du möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom som behöver trygghet och stöd? Det som behövs är din kompetens som förälder. Att finnas där med hjälp, tålamod och kärlek. Behovet av fler familjehem är stort.

Vad är ett familjehem?
Ett familjehem tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet under en kortare eller en längre period, då barnet/ungdomen på grund av olika omständigheter inte kan bo kvar i sitt hem. Åldern på de barn och ungdomar som behöver ett familjehem varierar. Det kan vara ett spädbarn som kommer att behöva bo i familjehem under hela uppväxten eller ungdomar som under en kortare tid behöver vistas i en annan miljö. Behovet av stöd är mycket varierande därför försöker man på bästa sätt matcha barnets behov med familjehemmets resurser.

Ett familjehem kan bestå av en familj eller så kan man vara ensamstående. Familjehemmet ska ha en trygg och stabil situation med engagemang och utrymme att ta in barnet i sitt liv. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och med barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget. Utbildning samt stöd ges under uppdragets gång för att barnet och familjehemmet ska ges bästa möjliga förutsättningar.

Innan du/ni kan bli familjehem görs en utredning av socialtjänsten. Den består av intervju, referenstagning och uppgifter bland annat från polis- och socialregister. Som familjehem får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. Mer information finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Lämna din intresseanmälan till resursteamet@mjolby.se så blir du kontaktad av en handläggare.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?

Telefon: 0142-850 00


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480