Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 17 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 17 januari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Redovisning av tidplan och beskrivning av arbetet med nytt äldreboende

4. Försäljning av kvarteret Häxan inom Svartå strandPDF

5. Motion - unga kommunutvecklare - svarPDF

6. Motion om utredning kring äldreboende M och L -svarPDF

7. Motion utrednings förslag angående äödreboende - svarPDF

8. Bidragsansökan till fiberanslutning till HagebyPDF

9. Kommunal medfinansiering av energikontoret Östra Götaland ABPDF

10. Uppdragsbeskrivning för Tjänsteman i beredskap, TIB i Mjölby kommunPDF

11. OPF-KLPDF

12. Villkor kommundirektörPDF

13. Justerad delegationsordning för kommunstyrelsen 2018PDF

14. Handlingsplan och medborgarlöfte i enlighet med överenskommelse mellan Mjölby kommun och PolismyndighetenPDF

15. Digital trygghetsvandring SkänningePDF

16. Översyn måltidsorganisation och måltidsbudgetPDF

17. Val av revisor i stiftelser med anknuten förvaltningPDF

18. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

19. Anmälan av protokoll från personalutskottet

20. Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet

21. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

22. Anmälan av delegationsbeslut

23. Inkomna skrivelser/meddelanden

24. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480