Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Samverkan för barnens bästa

Ett gott samarbete mellan hemmen och förskolan är en förutsättning för att barnen ska ha det bra. Vi prioriterar en dialog med föräldrarna redan från inskolningen.

Grunden i vårt samarbete är att vi har en bra kontakt med våra föräldrar. Då kan vi prata om förväntningar som finns både från er föräldrar men också från oss pedagoger.

I hallen har vi en anslagstavla där man lätt och tydligt kan se vår finplanering, veckans matsedel, våra grupper och annan viktig information.

Vi möter upp våra föräldrar i hallen vid lämning och hämtning, då vi också får möjlighet att berätta för er föräldrar vad vi har på planeringen för dagen eller hur dagen har varit. Kontakten fördjupas i uppföljnings- och utvecklingssamtal som vi har varje år. Föräldramöte och föräldraråd är också en bra möjlighet för att träffas och prata om viktiga saker som gäller era barn. Varje månad skickar vi ut ett månadsbred till er, där berättar vi om vad vi har gjort , vad vi gör och kommer att göra den månaden och lite annan information om verksamheten.

En trygg början

När ditt barn fått plats på förskolan får du ett datum då inskolningen ska börja. När du hört av dig till förskolan skickar vi ett vykort till barnet och en inbjudan om ett första samtal.

Det första besöket sker utan barn. Du får information om hur vi jobbar, vi samtalar om barnet och den kommande inskolningen och gör upp tider för inskolningen. Under inskolningen erbjuds du ett samtal med vår förskolechef.

Vi räknar med runt 5-7 dagars inskolning.

Utvecklingssamtal

En gång per år har vi ett utvecklingssamtal. Vid gemensam vårdnad erbjuds båda föräldrarna utvecklingssamtal, tillsammans eller var för sig. Båda föräldrarna får information om vad som händer på förskolan, till exempel ingbjudan till föräldramöten.

Resurspersoner

Vi har möjlighet att anlita psykolog, specialpedagog, BVC och Barnhabiliteringen om det behövs. Vi har tystnadsplikt.

Föräldramöten och fest

Föräldramöten har vi en gång per termin. På våren brukar vi ha en trädgårdsfest tillsammans med barn och föräldrar.

Föräldraråd

I rådet ingår föräldrarepresentanter från varje hemvist och även de som önskar delta. Vi träffas tillsammans med förskolechefen 2 gånger per termin. På mötena tar vi upp föräldrarnas synpunkter, ger information om verksamheten, förändringar med mera.

Kallelse 12 februari 2018Word

Representanter:

Traktorn: Patrik Brändefors/Towe Nilsson, Jörgen Fransson och Ammi Toftgård

Tröskan: Johanna Valdau, Michaela Ehnmark och Jonathan Levin

 

Ängahusets förskola


Tröskan: 0142-857 75
Mobil: 072-540 34 39

Traktorn: 0142-857 82
Mobil: 072-570 32 95

Rektor
Linda Hedlund
Telefon: 0142-857 90
linda.hedlund@mjolby.se

Adress: Vallsbergsvägen 25
Box  257, 590 21 Väderstad

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in