Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 16 december 2017
Mjölby kommun

Enkät om kultur och fritid

Av Mjölbys samtliga medborgare har ettusen personer i åldern 16-80 år, lottats att få en enkät. De utlottade utgör ett slumpmässigt urval.

Det är kultur- och fritidsnämnden som vill få ökad kunskap om vad kommunens medborgare gör på sin fritid, vilka anläggningar som medborgarna besöker och vad medborgarna önskar att kommunen ska satsar på i framtiden inom kultur- och fritidssektorn i Mjölby kommun. Medverkan är naturligtvis frivillig men svaren är viktiga eftersom de ger oss bra underlag för hur vi kan förbättra kultur- och fritidsutbudet i kommunen.

Du kan vara en av de utvalda som fått en enkät i postlådan!

Vi hoppas du kan hjälpa oss genom att ta dig tid att svara på enkäten. Enkäten kan med fördel besvaras digitalt. Det går naturligtvis även att svara på pappersenkät. Väljer du pappersenkät så kan du fritt skicka tillbaka den ifyllda enkäten till oss i svarskuvertet. Portot är redan betalt!

Resultatet av enkäterna kommer att analyseras och presenteras för politikerna i kultur- och fritidsnämnden. Tanken är att resultaten ska ”mynna ut” i ett idéprogram som politikerna i nämnden kan ta ställning till. Resultat i form av diagram kommer dessutom att presenteras på Mjölby kommuns hemsida under våren 2018.

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kan du enklast kontakta oss via e-post till kulturofritid@mjolby.se

TACK FÖR DIN HJÄLP!

Innehåll: kultur- och fritidsförvaltningen

Senast publicerad: 2017-12-11

Senast ändrad av: Liselott Björkman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: kultur- och fritidsförvaltningen

Senast publicerad: 2017-12-11

Senast ändrad av: Liselott Björkman