Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om skollokaler i centrala Mjölby

Vi blir fler och fler i Mjölby kommun, och det är ju väldigt bra. Men, det ställer också stora krav på vår kommunala service. När det gäller skolor och förskolor så vet vi att vi måste fortsätta utveckla och utöka lokalytorna för att kunna möta det ökande barn- och elevantalet.

På sitt sammanträde 14 november beviljade kommunfullmäktige medel för en utökning av skollokalerna i centrala Mjölby. Arbetet kommer att ta tid och ska se succesivt fram till 2025.

Lagmansskolan

Just nu pågår arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag när det gäller Lagmansskolan som ska få en större matsal, en slöjdsal till liksom ett antal nya klassrum och grupprum.

Egebyskolan

För att Egebyskolan i framtiden ska kunna ta emot fler elever i förskoleklass till och med årskurs 3, och Blåklintskolan därigenom ska kunna ha fler elever i årskurs 4-9, ska en utredning av Egebyskolans möjliga utbyggnad starta.

Blåklintskolan

För Blåklintskolans del innebär kommunfullmäktiges beslut att skolan ska ta emot fler elever i årskurserna 4-9, vilket i sin tur innebär att skolans lokaler kommer att byggas ut och anpassas för målgruppen. Bland annat behövs fler klass- och grupprum liksom ytterligare slöjdsalar.

Många förberedelser

Innan själva byggandet kan komma igång krävs mycket förberedelsearbete i samverkan mellan många olika parter, bland annat utbildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltning, byggnadskontoret, arkitekter. När processen kommit längre fram kommer respektive skola och rektor att involveras för bästa resultat.

Elever och vårdnadshavare kommer att få information i god tid innan byggena startar.

Preliminära tidsplaner

Tidsplanerna preliminära beroende på att flera förutsättningar behöver utredas. Utbildningsförvaltningen bedömer dock att Egebyskolan bör kunna ta emot ytterligare elever 2020 för att Blåklintskolan samma år ska kunna ta emot sina nya elever.

Enligt nuvarande tidsplan för Lagmansskolan så ska byggandet ske under 2018-2019.

Utbyggnad och ombyggnad av Blåklintskolan ska ske succesivt fram till 2025. Det primära behovet är utbyggnad av specialsalar.

Nya förskolor planeras också i Mjölby, Mantorp och Skänninge.

Har du frågor är du välkommen att kontakta utbildningsstrateg Thomas Kinell

Telefon: 0142-850 07, thomas.kinell@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in