Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Anslagstavla 

Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Anslag

Tillkännagivande

Kommunfullmäktiges sammanträdeAnslaget uppsatt:

Anslaget tas ned: 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdag 20 mars 2018, klockan 19, Stadshuset, hörsalen

Handlingar (länk kommer så snart handlingarna är publicerade)

Kontakta sekreterare

Kommunstyrelsens sammanträde
Onsdagen 7 mars 2018
Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF 


Anslaget uppsatt: 22 mars 2018

Anslaget tas ned: 13 april 2018

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 12 mars 2018
Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt 21 mars 2018

Anslaget tas ned 12 april 2018

Måndag 26 februari 2018
Protokollet är justerat

Anslag uppsatt: 1 mars 2018

Anslag tas ner: 23 mars 2018

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 21 mars 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 26 mars 2018

 


Byggnads och räddningsnämndens sammanträde 
Tisdag 20 mars 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 21 mars 2018

Anslaget tas ned 13 april 2018

Förvaringsplats: Byggnadskontorets närarkiv

Granskning av detaljplan
Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp, Mjölby kommun

Östra Olofstorp vid Riksvägen, Mjölby kommun

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde

Tisdagen 20 mars 2018

Kultur och fritidsnämndens sammanträde
Måndag 29 januari 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt: 2018-03-22

Anslaget tas ned: 2018-04-13

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningens närarkiv

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 19 mars 2018

Miljönämndens sammanträde
Torsdag 15 mars 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 22 mars 2018

Anslaget tas ned 12 april 2018

Förvaringsplats: Miljökontorets närarkiv

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 22 februari 2018

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde
Tisdag 30 januari 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 6 februari 2018

Anslaget tas ned 28 februari 2018

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 27 februari 2018

Tekniska nämndens sammanträde
Torsdag 1 mars 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 12 mars 2018

Anslaget tas ned 3 april

Förvaringsplats: Service- och teknikförvaltningens närarkiv

Tekniska nämndens sammanträde

Torsdag 1 mars 2018

Utbildningsnämndens sammanträde
Måndag 18 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 2 februari

Anslaget tas ned 24 februari

Förvaringsplats: Utbildningsförvaltningens närarkiv

Utbildningsnämndens sammanträde

Måndag 26 februari 2018

Valnämndens sammanträde
Fredag 2 mars 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt 7 mars 2018

Anslaget tas ned 30 mars 2018

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Valnämndens sammanträde

Fredag 25 maj 2018, klockan 13, Stadshuset, ks-salen


Överförmyndarens sammanträde


Anslaget uppsatt: 

Anslaget tas ned: 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Överförmyndarens sammanträde


Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen. Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in