Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdagen 18 december 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet här PDF

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned: 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdag 10 februari 2019, klockan 19.00, Stadshuset, hörsalen

Kallelse/Föredragningslista

Handlingar

Kontakta sekreterare

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 12 december

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned:

 

Onsdag 28 november

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned: 

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 30 januari 2019

Kallelse

Handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 21 januari 2019


Byggnads och räddningsnämndens sammanträde
 
Tisdag 11 december 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned:

Förvaringsplats: Byggnadskontorets närarkiv

Samråd och granskning av detaljplaner som pågår

Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8öppnas i nytt fönster

Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp, vid Riksvägen), Läs kungörelsen, klicka härPDF

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde

Tisdag 15 januari 2019

Kultur och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 3 december

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka här


Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningens närarkiv

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 11 februari

Föredragningslista

Miljönämndens sammanträde

Onsdag 13 december 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Miljökontorets närarkiv

Miljönämndens sammanträde

Onsdag 31 januari 2019

Föredragningslista

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 18 december 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned


Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens socialutskottProtokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 9 januari  2019

Tekniska nämndens sammanträde
 
Torsdag 20 december 2018


Protokollet är justerat- Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned


Förvaringsplats: Service- och teknikförvaltningens närarkiv

Tekniska nämndens sammanträde

Torsdag 24 januari 2018

Utbildningsnämndens sammanträde

Tisdag 17 december 2018

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Utbildningsnämndens sammanträde

Måndag 11 februari 2019

Föredragningslista

Valnämndens sammanträde

Fredag 7 december 2018 - Läs protokolletPDF

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Valnämndens sammanträde

Måndag 4 mars 2019 klockan 13

Kallelse

Överförmyndarens sammanträde

 

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned:

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Överförmyndarens sammanträde


Äldre protokoll och föredragningslistor

Klicka här för att se äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen. Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480