Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Anslag

Tillkännagivande

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdagen 24 april 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned: 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdag 22 maj 2018, klockan 19, Stadshuset, hörsalen

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdagen 25 april 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt: 9 maj

Anslaget tas ned: 31 maj

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv 

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 2 maj 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt: 15 maj

Anslaget tas ned: 6 juni

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 14 maj 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt 15 maj 2018

Anslaget tas ned 6 juni 2018

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 23 maj 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 4 juni 2018

 


Byggnads och räddningsnämndens sammanträde
 
Tisdag 22 maj 2018 §73

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF       

Anslaget uppsatt 2018-05-22

Anslaget tas ned 2018-06-13

Förvaringsplats: Byggnadskontorets närarkiv

Granskning av detaljplan
Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp, Mjölby kommun

Östra Olofstorp vid Riksvägen, Mjölby kommun

Detaljplan i Mantorp för del av Viby Olofstorp 4:4 (Södra Rydja)

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde

Tisdag 22 maj 2018

Kultur och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 23 april 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF


Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned:

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningens närarkiv

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 11 juni 2018

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 19 april 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Miljökontorets närarkiv

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 24 maj 2018

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 24 april 2018

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

 

Omsorgs- och socialnämndens socialutskott

Måndag 10 april 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 29 maj 2018

Föredragningslista

Tekniska nämndens sammanträde

Torsdag 26 april 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt 15 maj 2018

Anslaget tas ned 7 juni 2018

Förvaringsplats: Service- och teknikförvaltningens närarkiv

Kungörelse om flyttning av fordon
Ärendenummer 30-2018
KungörelsePDF
Bilaga 1PDF
Bilaga 2PDF

Ärendenummer 31-2018
KungörelsePDF
Bilaga 1PDF

Tekniska nämndens sammanträde

Torsdag 31 maj 2018

Föredragningslista

Utbildningsnämndens sammanträde

Måndag 24 april 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Utbildningsförvaltningens närarkiv

Utbildningsnämndens sammanträde

Tisdag 28 maj 2018

Valnämndens sammanträde

Fredag 2 mars 2018 - Läs protokollet, klicka härPDF

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Valnämndens sammanträde

Fredag 25 maj 2018, klockan 13, Stadshuset, ks-salen

FöredragningslistaPDF


Överförmyndarens sammanträde

Måndag 19 mars 2018

 

Anslaget uppsatt: 

Anslaget tas ned: 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Överförmyndarens sammanträde


Äldre protokoll och föredragningslistor

Klicka här för att se äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen. Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Innehåll: Carina Åsman
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-05-24
Publicerad: 2017-12-06

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in