Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Samverkan mellan hem och skola

 

Alla vårdnadshavare är varmt välkomna till oss. Vi uppskattar om vårdnadshavare kommer med idéer och förslag, även om det inte alltid är möjligt för oss att genomföra dem. Huvudansvaret för elevernas fostran ligger på hemmet, därför tycker vi det är viktigt att få synpunkter och förslag. Genom att ge god information hoppas vi kunna underlätta för dig som vårdnadshavare.

Alla klasser skickar veckobrev på mail.

Fritids skickar fortlöpande hem informationsbrev till hemmen.

Frånvaro

Skolan förväntar sig att all frånvaro anmäls till skolan respektive fritidshem på morgonen. Var vänlig uppge namn, klass och datum.

Om vi saknar något barn på morgonen och inte hört något tar vi kontakt med vårdnadshavaren, detta för att vi ska vara säkra på att inget hänt på vägen till skolan. Vi är tacksamma om vårdnadshavare förser oss med uppgifter som har betydelse för hur barnet mår.

Föräldraråd

Skolan har ett föräldraråd, enhetsrådet, som träffas cirka två gånger per läsår för att diskutera övergripande frågor. Vårdnadshavare som har frågor kan vända sig till sina klassrepresentanter.

Mötena hålls i personalrummet.

Text

Innehåll: Camilla Åkeson

Senast publicerad: 2018-01-10

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Camilla Åkeson

Senast publicerad: 2018-01-10

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström