Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Arbetssätt på Västra Harg skola

På Västra Harg skola arbetar vi åldersblandat. Det innebär att vi under  läsåret 2017-2018 kommer att ha eleverna indelade i F-1, 2-3 och 4-5. På skolan finns idag totalt 48 elever. Detta läsår jobbar totalt åtta pedagoger på skola och fritids.

Utvecklingssamtal och vårdnadshavarekontakt

Den regelbundna kontakten mellan hemmet och skolan är viktig. Utvecklingssamtal är förberedda samtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare och ska äga rum en gång per termin i samtliga årskurser. På samtalen har du som vårdnadshavare möjlighet att såväl lämna information som att få information om barnets utveckling.

Föräldramöten hålls höst och vår.

Förskoleklassen har ett informationsmöte på vårterminen som förberedelse för skolstarten.

Naturligtvis har vi också fortlöpande kontakt med alla vårdnadshavare och individuella samtal när det behövs.

Elevråd

Elevrådet har representanter från år 1-5 och träffas regelbundet tillsammans rektor.

Elevrådsprotokoll 18 april 2017Word

Elevrådsprotokoll 16 maj 2017Word

 

Innehåll: Camilla Åkeson

Senast publicerad: 2018-01-10

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Camilla Åkeson

Senast publicerad: 2018-01-10

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström