Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Tant Gredelin

Tant Gredelin är en syskonavdelning med barn i åldrarna 3-5 år.

På skogspromenader kan man hitta många spännande saker. Svampar, djur, växter och insekter. Vi kan prata om hur saker ser ut? Stort och smått? Långt och kort? Vilka färger finns? Hittar vi några djur eller växter?

Tre dagar i veckan delar vi barnen i två grupper där ena gruppen är ute hela förmiddagen och den andra är inne. Sedan byter vi efter lunch. I grupperna har vi experiment, skapande, går till skogen eller till andra ställen utanför förskolegården. 

Arbetet med barnens språkutveckling går som en röd tråd genom vår verksamhet. I vårt arbete använder vi oss bland annat av tecken som stöd för att erbjuda barnen ännu ett sätt att kommunicera på.

Vi erbjuder en verksamhet där barnen har inflytande över sin
dag, där de får utforska och lära tillsammans med oss och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Kontakt

Rektor

Amra Avdispahic 
Telefon: 0142-850 25

amra.avdispahic@mjolby.se

 

Administratör

Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67

carina.rohman@mjolby.se


Tant Gredelin

Telefon: 0142-854 30 eller 072-555 10 74

Tant Brun

Telefon: 0142-854 31 eller 072-589 88 06

Tant Grön

Telefon: 0142-854 32 eller 072-555 41 35

Farbror Blå

Telefon: 0142-854 98 eller 072-555 48 45 

 

Adress: Högliden 11 , 595 40  Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480