Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Del av Vallsberg 7:15, Väderstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Vallsberg 7:15 i Väderstad. Syftet med detaljplanen är att legalisera nuvarande förhållanden samt utöka byggrätten och möjligöra för bageri- och centrumverksamhet samt bostad. Planområdet är beläget i centrala Väderstad. Planen bedöms inte strida mot gällande översiktsplan.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Klicka för större bild.

Planområdet markerat i rött.

Efter samrådet, som pågick mellan 31 oktober och 28 november 2017, har de synpunkter som kommit in under samrådsperioden sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse, planförslaget har också reviderats enligt inkomna synpunkter. Efter granskningsperioden kan planförslaget komma att antas i byggnads- och räddningsnämnden

Det reviderade planförslaget finns nu tillgängligt att granska fram till den 20 februari 2018.

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under granskningsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • Biblioteket i Väderstad, Folkungasalen, Väderstad
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Jonas Loiske, telefon: 0142-851 90, e-post jonas.loiske@mjolby.se. Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast den 20 februari 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ansvarar för att informera boende på sina respektive fastigheter.

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

PM VA-lösning PDF

Efter beslut om granskning inkom nedanstående utredning kring markföroreningssitautionen inom området. Rapporten ska inkluderas i kommande antagandehandlingar, men kan redan nu läsas som stöd till granskningshandlingarna.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning PDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in