Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 21 november 2017
Mjölby kommun

Del av Vallsberg 7:15, Väderstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Vallsberg 7:15 i Väderstad. Syftet med detaljplanen är att legalisera nuvarande förhållanden samt utöka byggrätten och möjligöra för bageri- och centrumverksamhet samt bostad. Planområdet är beläget i centrala Väderstad. Planen bedöms inte strida mot gällande översiktsplan.

Planområdet markerat i rött.

Samråd om planförslaget pågår till den 28 november 2017.

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under samrådsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • Biblioteket i Väderstad, Folkungasalen, Väderstad
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jonas Loiske tel. 0142-851 90, e-post jonas.loiske@mjolby.se. Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast den 28 november 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ansvarar för att informera boende på sina respektive fastigheter.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-11-02

Senast ändrad av: Ida Arvidsson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-11-02

Senast ändrad av: Ida Arvidsson

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson 
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt Jonas Loiske 
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt Sara Gustavsson Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Planarkitekt Magnus Hultegård
Magnus.Hultegard@mjolby.se
Telefon: 0142-851 86

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11