Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 25 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 25 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Behov av skollokaler i Mjölby tätort och förslag till utökning av lokalerPDF

4. Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i MjölbyPDF

5. Skattesats 2018PDF

6. Budget 2018-2020PDF

7. Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018PDF

8. Effektiviseringsuppdrag i form av administrationskartläggningPDF

9. Effektiviseringsuppdrag i form av vikariebemanningPDF

10. Effektiviseringsuppdrag i form av kommunikationsfunktionenPDF

11. Effektiviseringsuppdrag i form av förutsättningar för cheferPDF

12. Anmälan av delegationsbeslut

13. Inkomna skrivelser och meddelanden

14. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480