Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 24 oktober

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 24 oktober och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallese, föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Information om effektiviseringsuppdragetPDF

3. Bokslutsprognos 31 augusti 2017PDF

4. Delårsrapport 31 augusti 2017PDF

5. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017PDF

6. Uppdragsbeskrivning för kommundirektörPDF

7. Obesvarade motioner och medborgarförslag i september 2017PDF

8. Inkomna medborgarförslag om utegym i Väderstad och 15 timmars barn på förskolaPDF

9. Inkomna interpellationer, interpellationer och enkla frågor

10. Entlediganden och val

11. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480