Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 18 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 18 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09länk till annan webbplats, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Grafisk profil - information 

4. Återkoppling från resa för KanDeKanVi

5. Beslut om åtagande för kommunstyrelseförvaltning 2018PDF

6. Kommungemensamma internkontrollmoment 2018PDF

7. IT-strategi 2017-2020PDF

8. Revidering av Plan- och bygglovstaxaPDF 

9. Taxa för utlämnande av allmän handlingPDF

10. Motion om utredning av Mantorps skolutvecklingPDF

11. Ändring av detaljplan för Verkstadsskolan 1PDF

12. Kommunens tillsyn över kommunens bolag, delårsbokslut för Bostadsbolaget

13.Anmälan av delegationsbeslut

14. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

15. Inkomna skrivelser och meddelanden

16. Övriga frågor

17. Repetion av Personc P

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-10-13

Senast ändrad av: Carina Åsman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-10-13

Senast ändrad av: Carina Åsman