Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Saltkråkan

Saltkråkan är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. För tillfället har vi fokus på språk- och kommunikationsutveckling samt skapande aktiviteter.

Arbetet med språk går som en röd tråd i alla moment under dagen. Vi använder oss bland annat av språkkort under samlingar, sjunger sånger som är kopplade till språkkorten - för att barnen ska få något konkret att koppla orden i sången till.

I skapandet vill vi att barnen ska få känna glädje och utveckla sin förmåga att hantera skapande material. De får använda olika verktyg och material i sitt skapande, och har alltid en pedagog som har möjlighet att tillgodose varje barns behov av vägledning.

Kontakt

Förskolechef

Amra Avdispahic
Telefon: 0142-850 25

amra.avdispahic@mjolby.se

 

Administratör

Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67

carina.rohman@mjolby.se

 

Saltkråkan

Telefon: 0142-853 66

Lönneberga

Telefon: 0142-850 29

Villekulla

Telefon: 0142-853 06

Bullerbyn

Telefon: 0142-850 45

 

Adress: Prästgårdsliden 16, 595 42 Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480