Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Saltkråkan

Saltkråkan är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. För tillfället har vi fokus på språk- och kommunikationsutveckling samt skapande aktiviteter.

Arbetet med språk går som en röd tråd i alla moment under dagen. Vi använder oss bland annat av språkkort under samlingar, sjunger sånger som är kopplade till språkkorten - för att barnen ska få något konkret att koppla orden i sången till.

I skapandet vill vi att barnen ska få känna glädje och utveckla sin förmåga att hantera skapande material. De får använda olika verktyg och material i sitt skapande, och har alltid en pedagog som har möjlighet att tillgodose varje barns behov av vägledning.

Pyssel med stämplar och färg i ateljén

Pyssel med stämplar, penslar, färg och glitter i ateljén. Att använda olika material och hjälpmedel gör att aktiviteten blir spännande och utmanande för barnen.

Prästgårdslidens förskola

Förskolechef
Amra Avdispahic
Kontakt: 0142-85025 amra.avdispahic@mjolby.se

Administratör
Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67
carina.rohman@mjolby.se

Sjuk- och friskanmälan
ska göras direkt
till avdelningarna

Saltkråkan: 0142-853 66

Lönneberga: 0142-850 29

Villekulla: 0142-853 06

Bullerbyn: 0142-850 45

Adress: Prästgårdsliden 16
595 42 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in