Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 20 september

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 20 september. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Utvärdering av MagasinetPDF

4. Bokslutsprognos per 31 augusti

5. Beställning av planändring Östra OlofstorpPDF

6. Personuppgiftslagen - förslag på riktlinjer för Mjölby kommunPDF

7. Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslagPDF

8. Ansvarig utgivare för sändning av kommunfullmäktiges sammanträdenPDF

9. Uppdragsbeskrivning kommundirektörPDF

10. Entledigan av uppdrag i RFD

11. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

12. Anmälan av protokoll från integrationsrådet

13. Anmälan av dele

14. Inkomna skrivelser/meddelanden

15. Övriga frågorgationsbeslut

16. Studiebesök LRF, Hulterstad gård

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480