Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 19 september

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 19 september och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallese, föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Kompetensförsörjningsstrategi, informationPDF

3. BostadsförsörjningsprogramPDF

4. Svar på medborgarförslag om källsortering genom fyrfackskärlPDF

5. Svar på interpellation om kulturutsmyckningPDF

6. Svar på interpellation om utvärdering av verksamhet efter upphandlingPDF

7. Inkomna medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder vid Östgötagatan/Parkgatan och om cykelvägPDF

8. Inkomna interpellationer, interpellationer och enkla frågor

9. Entlediganden och val

10. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480