Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Attefallshus

Sedan 2014 är det tillåtet att bygga en 15-25 kvadratmeter stor komplementbostad, ett så kallat Attfallshus.

Huset kan användas som permanent- eller fritidsbostad utan att bygglov behöver sökas. Det krävs dock en bygganmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Kontakta byggnadskontoret för mer information.

Ett Attefallshus får anslutas till vatten och avlopp. En anmälan ska därför lämnas in till kommunens VA-avdelning och en anläggningsavgift för vatten och avlopp tillkommer. Anmälan till kommunens VA-avdelning görs via blanketten Anmälan/ansökan renhållning, vatten och avloppPDF.

Vattnet ska mätas

Attefallshusets dricksvattenledning ska anslutas efter det befintliga husets vattenmätare.

Spillvatten ska kopplas på fastighetens befintliga spillvattenledning. Dag- och dräneringsvattnet från Attefallshuset ska avledas mot fastighetens dagvattenledning eller till en stenkista eller liknande. Dag- och dräneringsvattnet får inte ledas till spillvattennätet.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för inkoppling till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften baseras bland annat på antalet lägenheter/bostäder och fastighetens tomtyta. Anläggningsavgift tillkommer när det finns eller finns möjlighet till kök/pentry och toalett i komplementbostaden. Den räknas då som en egen lägenhet/bostad ur VA-synpunkt.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480