Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 20 januari 2018
Mjölby kommun

1200 medborgare får chansen att påverka Mjölby kommun!

Kommunens verksamheter finns till för alla medborgare, elever, brukare, anhöriga och kunder. Det är deras behov, krav, önskemål och förväntningar som ska styra. Därför deltar Mjölby kommun vartannat år i SCB:s, Statistiska centralbyråns, medborgarundersökning.

Foto på ansikten i profil, både unga och äldre.

SCB har gjort ett statistiskt urval av 1200 medborgare mellan 18 och 84 år. I början av september dimper en enkät ner i brevlådan hos de utvalda, men det finns också möjlighet att svara via webben. Resultaten från undersökningen analyseras noga och blir en del av kommunens prioriterings- och planeringsarbete.

— Det är viktigt att svara på enkäten, säger kommunchef Dag Segrell. Undersökningsresultatet vägleder oss i prioriteringsdiskussioner och när det gäller verksamhetsutveckling. Ytterligare en aspekt är att vi kan jämföra oss med andra kommuner, det är inspirerande när det gäller framtidsarbetet.

I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det finns även möjlighet att skriva ner egna kommentarer och idéer.

Mjölby kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning sedan 2007. Det finns flera exempel på vad kommunen gjort med ledning av tidigare undersökningsresultat, trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrad miljö på vårdboenden, e-tjänstplattform, projektet ”Giftfri förskola” och mycket annat.

Ständig dialog

Medborgarundersökningen är av stor vikt, men medborgarna har naturligtvis alltid möjlighet att dela med sig av idéer och synpunkter till kommunen. Vem som helst kan använda sig av webbformuläret för synpunkter och felanmälan och alla som är folkbokförda i Mjölby kommun kan lämna in medborgarförslag.

— Vi som jobbar i kommunen har ju en ständigt pågående dialog med medborgarna, säger Dag Segrell. Det kan vara genom telefonsamtal, e-post, möten, brev eller på något annat vis. Ibland händer det också att man blir stoppad på stan av någon medborgare som vill dryfta en fråga. Vi försöker lyssna på alla. Men genom att vi deltar i SCB:s undersökning skapar vi en större systematik och kan följa upp resultaten år från år.

Kontaktperson för
medborgarundersökningen

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt

Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.se

 

Fakta om medborgarundersökningen

Den som är med i undersökningen kan  svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben.

Den som svarar via webben kan välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man svara på pappersenkäten översatt till arabiska, går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av undersökningen skickas till de deltagande kommunerna i början av december. Den 21 december kommer resultaten att finnas i SCB:s statistikdatabas. Efter analys ska Mjölby kommun presentera sitt resultat på www.mjölby.se

2017 deltar 153 800 invånare i
131 kommuner i medborgarundersökningen.

I Östergötland deltar kommunerna Mjölby, Finspång, Kinda, Motala och Åtvidaberg.

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-08-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-08-28

Senast ändrad av: Mia Högberg