Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Besvarade frågor om markanvisningstävlingen

Fråga:
Angående det befintliga hyreskontraktet för Villa Björkudden. Har hyresgästerna rivningskontrakt eller har de besittningsrätt?

Svar:
Det är ett ”rivningskontrakt” med avstående av besittningsskydd då huset kommer att genomgå en större ombyggnad.

Uppsägning ska ske senast bio månader innan kontraktets förlängningsdag som är 30 september, annars förlängs det med 12 månader i taget.

Besittningsskyddet är giltigt i fem år från 2013-10-01, vilket är datumet för tillträdet enligt hyreskontraktet.

Fråga:
Då uppdaterat kartmaterial levererats 2017-09-01, kan anbudstiden förlängas?

Svar:
Ja, anbudstiden förlängs två veckor för samtliga.

Sista inlämningsdag flyttas därför från 2017-09-22 till 2017-10-06.

Efterföljande tider efter nya inlämningsdatumet justeras även de med två veckor framåt.

Tidplanen för tävlingen uppdateras i webbversionen av inbjudningsbroschyren på sidan 16. Ändrade tider markeras särskilt.

Fråga:
I blankett för anbud efterfrågas inte anbudspriset. Ska det anges i kuvert 1, 2 eller inte alls?

Svar:
Det ska anges i anbudet i kuvert 1, då priset är en del av utvärderingen.

Webbversionen av inbjudningsbroschyren kompletteras med informationen.

Vidare uppdateras blanketten för kuvert 2 att även innehålla frågan om anbudspris. Ny version publicras på webben.

Markanvisningstävling


Exploateringsingenjör

Ketil Kindestam
Telefon 0142 - 85134
E-post ketil.kindestam@mjolby.se

Bästa småstadskommunen!

Fina boendemiljöer och utmärkta kommunikationsmöjligheter har blivit en framgångsfaktor för Mjölby. Kommunen utsågs nyligen av samhällsmagasinet Fokus, för tredje året i rad, till Östergötlands bästa småstadskommun att bo i. Invånarantalet har ökat elva år i rad och tillväxten av nya arbetstillfällen är den högsta i länet de senaste fem åren. 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480