Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 30 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 30 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Källsortering i form av fyrfackskärl - svar på medborgarförslag.PDF

4. Yttrande överförmyndarnämnden

5. BostadsförsörjningsprogramPDF

6. KostpolicyPDF

7. Svar på remiss från Region Östergötland angående riktlinjer för kollektivtrafikPDF

8. Översyn av arvoden för förtroendevalda inför ny mandatperiod

9. Konsekvensbeskrivning av verksamheten arbete och integration

10. Anmälan av delegationsbeslut

11. Inkomna skrivelser/meddelanden

12. Övriga frågor 

13. SkollokalsutredningenPDF


           

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480