Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Anmälan av ny verksamhet

Tillvägagångssätt när du planerar att starta en ny verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken

Hur går en anmälan till?

 

1. Fyll i blanketten "anmälan av lokal/verksamhetPDF". Skicka den till miljökontoret senast sex veckor innan den planerade verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. På blanketten framgår det hur mycket anmälan kostar. 

2. Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas.

3. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.

4. Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar.

5. Miljökontoret prövar därefter huruvida den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken. Om den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på att miljönämnden accepterar anmälan. Om den planerade verksamheten inte uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut om att miljönämnden förbjuder verksamheten. Ett sådant förbud går att överklaga. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.

6. Verksamhetsutövaren kan starta verksamheten sex veckor efter anmälan gjorts till miljökontoret, så länge inte något annat meddelats av miljönämnden.

7. När verksamheten startar kommer miljökontoret att genomföra tillsyn av verksamheten för att kontrollera huruvida bestämmelserna i miljöbalken efterlevs.

Sanktionsavgift
Missar du att komma in med din anmälan innan verksamheten startas, är miljönämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2017-09-05

Senast ändrad av: David Hansevi

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2017-09-05

Senast ändrad av: David Hansevi

Miljökontoret


Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun, 595 80, Mjölby