Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunfullmäktige 29 augusti

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 29 augusti och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse, föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Information om hot och hat mot förtroendevaldaPDF

3. Tekniska nämndens äskande om tilläggav investeringsmedel 2017 för Mjölkulla reningsverkPDF

4. Bokslutsprognos per 31 maj 2017PDF

5. Partistöd 2017, redovisning av verksamheten 2016PDF

6. Entlediganden och valPDF

7. Inkomna medborgarförslag om skolgård, trafiksäkerhet, fritidsanläggningar, utegym, bilpool och bänkarPDF

8. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

9. Meddelanden

Kommunfullmäktige

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunsekreterare
Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11 carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-08-17

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-08-17

Senast ändrad av: Mia Högberg