Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Familjedaghem, dagbarnvårdare

Familjedaghem har små barngrupper i en lugn och trygg hemmiljö där tillfällen till aktivitet och inlärning tas tillvara i vardagssituationerna.

Vi erbjuder:

  • nära kontakt mellan föräldrar, barn och  dagbarnvårdare
  • möjlighet att möta varje enskilt barns behov.
  • planerade aktiviteter för barnen tillsammans med andra dagbarnvårdare och deras barn.
  • näringsriktig, varierad hemlagad mat.
  • friheten att kunna anpassa verksamheten efter barnens behov och önskemål.
  • utevistelse varje dag med lek i alla väder, varav en planerad skogsdag.
  • stort utrymme för lek där barnen själva tar initiativ och kan använda fantasi och kreativitet.
  • aktiviteter för att stimulera barnens språk- och matematikutveckling.

I Mantorp finns:                                                                          Agneta Hallman             Föreningsgatan 5 b       0142-205 84

Veronika Eriksson          Björkstigen 6                0142-288 01

 

Dagbarnvårdarna

Förskolechef                             
Linda Hedlund                        
Telefon: 0142-857 90
linda.hedlund@mjolby.se

Innehåll: Linda Hedlund

Senast publicerad: 2018-02-14

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Linda Hedlund

Senast publicerad: 2018-02-14

Senast ändrad av: Stefan Kalm