Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 16 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 16 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Rapport från Mjölkulla

4. Tekniska nämndens äskande om tillägg av investeringsmedel 2017 till Mjölkulla avloppsverkPDF

5. PartistödPDF

6. Årsredovisining stiftelserPDF

7. Försäljning av Gudhem 1:6, fd Gudhems reningsverkPDF

8. Övergång till digitala läsplattor - kandidatuppsats

9. Ny kommunallag - informationPDF

10. Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsenPDF

11. Anmälan av delegationsbeslut

12. Inkomna skrivelser/meddelanden

13. Övriga frågor         

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Carina Åsman
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-02-25
Publicerad: 2017-08-11

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in