lördag 20 januari 2018
Mjölby kommun

FoU Lärcenter

FoU Lärcenter är ett samarbete mellan Mjölby kommun och FoU-Centrum i Linköping. Lärcentret bedriver utbildning och kunskapsutveckling om nätverksarbete inom den sociala sektorn.

Nätverksperspektiv som utgångspunkt

Människans sociala nätverk är en ovärderlig tillgång för arbetet i den sociala sektorn. Nätverksperspektiv betyder att utredningar, behandlingsplaneringar och uppföljningar sker i jämlik dialog mellan det privata nätverket och de inblandade professionella aktörerna. Nätverksperspektiv innebär att alla som är berörda av ett gemensamt problem, gemensam oro eller fråga betraktas som likvärdiga aktörer i ett förändringsarbete.

Nätverksarbete

Nätverksperspektivet praktiseras i konkret nätverksarbete som till exempel systemiska kartläggningar i en nätverkskarta, cirkulära frågor och i nätverksmöten. Socialt nätverksarbete är ett arbetssätt som redan idag används i olika verksamheter och i olika sammanhang och arbetssättet ligger till grund för insatser som case management, Samordnade Individuella Planeringar (SIP) och familjerådrådslag.

FoU Lärcentret för socialt nätverksarbete kommer att stödja kommuner och organisationer inom den sociala sektorn i att fördjupa och förankra nätverks-perspektiv i sina verksamheter för att höja kvaliteten och effektiviten i det dagliga arbetet.

Vad erbjuder Lärcentret?

  • Systemiska grundutbildningar för medarbetare, chefer och politiker.
    De första utbildningarna startar den 13 september och 18 september.
  • Lärcentret skapar en plattform för nationell och internationell kompetensutbyte och kompetensutveckling om nätverksperspektiv och konkret nätverksarbete. En första konferens arrangeras i Mjölby i samband med lärcentrets formella invigning den 20 oktober 2017.
  • Lärcentret utvecklar en utvärderingsmetod för nätverksarbete.
  • Lärcentret arrangerar ett seminarium inklusive en studieresa under
    våren 2018.

Är du intresserad av att komma i kontakt med FoU Lärcenter för socialt nätverksarbete?

Välkommen att kontakta oss!

Innehåll: Karsten Mohapatra
Uppdaterad: 2017-09-06
Publicerad: 2017-08-03

FoU Lärcenter


Karsten Mohapatra, koordinator
Telefon: 0142-854 46
E-post: larcenter@mjolby.se

Mats Eriksson, gruppchef
FoU-enheten Linköpings kommun
Telefon: 013-20 66 38
E-post: mats.eriksson3@linkoping.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480