Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Oljeavskiljare

Olja som når avloppsreningsverket försämrar reningsförmågan och kan skada den biologiska reningen. Olja som kommer ut i dagvattnet transporteras direkt till sjöar och vattendrag där den skadar djur- och växtliv.

Det finns olika typer av oljeavskiljare, gemensamt för alla är att de utnyttjar oljans förmåga att flyta ovanpå vatten.

Det finns olika typer av oljeavskiljare, gemensamt för alla är att de utnyttjar oljans förmåga att flyta ovanpå vatten. Oljeavskiljare består ofta av både en slam- och en oljeavskiljardel.

Blir slam och oljelager för tjocka följer föroreningar med i det utgående vattnet. Det är därför viktigt med larm, kontroll samt regelbunden tömning och rengöring av oljeavskiljaren. Användning av vissa lösningsmedel kan medföra att oljan inte fångas upp. Det är även viktigt med rätt dimensionering av oljeavskiljaren för att den ska fylla sin funktion.

Mer om information om oljeavskiljare och vad som gäller i Mjölby kommun finns i nedanstående länk.

Broschyr om oljeavskiljarePDF

Innehåll: Nathalie Stärner

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Nathalie Stärner

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg