Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Ledning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag -
vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.


Pirjo Ohvo

Förvaltningschef

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-854 72


Arbete och välfärd

Omsorgs- och socialförvaltningen

Tjänsten är vakant. Hänvisning till Pirjo Ohvo, förvaltningschef.
Telefon: 0142-854 72
E-post: pirjo.ohvo@mjolby.se


Caroline Strand

Chef Omsorg

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-854 89

Annette Gunnarsdotter

Chef Hälso- och sjukvård

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-858 91

Camilla Eriksson

Chef ekonomi -och systemstöd

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-857 38

Tove Frisk

Kommunikatör

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-859 17

Karoline Pettersson

HR-konsult

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-859 82

Lis-Anna Engstrand

Utvecklingsledare e-hälsa/IT

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-854 79

Håkan Davidzon

Utvecklingsledare verksamhetslokaler

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-853 78

Beatrice Karlsson

Utvecklingsledare kvalitet

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-854 86

Christoffer Sjögren

Förvaltningssekreterare

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-854 81

Göran Lidemalm

Förvaltningssekreterare

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-852 24

Caroline Irebro

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-854 71

Boel Eklund

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-857 37

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2017-12-06

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2017-12-06

Senast ändrad av: Tove Frisk