Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Omsorgs- och socialförvaltningens ledning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.


Förvaltningschef

Pirjo Ohvo

Telefon: 0142-854 72

Chef Arbete och välfärd

Helén Albrektsson

Telefon: 0142-851 18

Chef Individ- och familjeomsorg

Kristina Granlund

Telefon: 0142-851 91

Chef Äldre

Caroline Strand

Telefon: 0142-854 89

Chef LSS

Mattias Jesmin

Telefon: 0142-851 94

Chef Hälso- och sjukvård

Anette Gunnarsdotter

Telefon: 0142-858 91

Chef Ekonomi- och systemstöd

Camilla Eriksson

Telefon: 0142-857 38

Kommunikatör

Tove Frisk

Telefon: 0142-859 17

HR-konsult

Karoline Pettersson, föräldraledig
Vikarie Ann-Marie Wegman 

Telefon: 0142-859 82

Utvecklingsledare e-hälsa och it

Vakant


Utvecklingsledare verksamhetslokaler

Håkan Davidsson

Telefon: 0142-853 78

Utvecklingsledare kvalitet

Elin Alm Rahm

Telefon: 0142-857 56

Förvaltningssekreterare

Christoffer Sjögren

Telefon: 0142-854 81

Förvaltningssekreterare

Göran Lidemalm

Telefon: 0142-852 24

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Caroline Irebro

Telefon: 0142-854 71

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Boel Eklund

Telefon: 0142-857 37

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in