Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Omsorg

Verksamheten Omsorg driver och utför verksamheter inom vårdboende, stöd och omsorg. Det handlar om att erbjuda bland annat vårdboende, hemtjänst och daglig verksamhet.

Caroline Strand

Chef Omsorg

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-854 89

Verksamheten är indelad i fem områden.

Planeringsenheten
Uppdraget är att planera och bemanna med rätt kompetenser inom omsorgens olika verksamheter.

Daglig verksamhet
Uppdraget är att erbjuda anpassad sysselsättning.

Boende LSS
Uppdraget är att erbjuda gruppbostäder och boende för individer som är i behov av extra stöd. 

Hemtjänst

Uppdraget är att utföra hemtjänst till personer som behöver hjälp och stöd i hemmet.

Vårdboende
Skänninge/Väderstad och Boken
Uppdraget är att erbjuda en bra och trivsamt boendemiljö till människor som inte längre kan bo kvar hemma.

Enhetschef Planeringsenheten

Rikke Lybeck-Rostov

Telefon: 0142-859 59

Enhetschef Daglig verksamhet

Mattias Jesmin

Telefon: 0142-852 01

Enhetschefer Boende LSS

Jayne Fransson

Telefon: 0142-858 19

Isabel Eriksson

Telefon: 0142-856 95

Enhetschefer Vårdboende

Cathrine Stolfner Suneson, Mjölby

Telefon: 0142-851 08

Gunilla Starräng , Mjölby

Telefon: 0142-850 51

Anneli Fröjd, Skänninge/Väderstad

Telefon: 0142-854 04

Christian Wallin Andersson, Skänninge/Väderstad

Telefon: 0142-858 01

Enhetschefer Hemtjänst

Lilian Petersson

Telefon: 0142-850 96

Annika Olsson

Telefon: 0142-850 71

Emma Rosén

Telefon: 0142-859 75

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2017-09-11

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2017-09-11

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11