Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Arbete och välfärd

Alla människor har rätt till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Verksamheten Arbete och välfärd möjliggör för arbete och sysselsättning genom att informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter
och skyldigheter.

Chef Arbete och välfärd

Tjänsten är vakant och frågor hänvisas till 
Pirjo Ohvo, förvaltningschef
E-post: pirjo.ohvo@mjolby.se 
Telefon: 0142-854 72

Arbete och välfärd är indelad i fem olika verksamhetsområden.


Utredning
I uppdraget ingår att informera, utreda, besluta och följa upp människors rättigheter och skyldigheter.

Arbete och integration
Uppdraget är att bidra till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Genom samordning av arbetsmarknads-åtgärder, kompetensutveckling och stödinsatser kan vi förbereda och stärka individer till arbete, utbildning eller annan sysselsättning. 

Boende/HVB
Uppdraget är att handla upp boendeplatser och boendestöd för ensamkommande barn. Det innefattar också uppföljning av verksamhetens kvalitet.

Råd, stöd och behandling
Råd, stöd och behandling erbjuder stöd till människor i alla åldrar som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. 

Socialpsykiatri
Uppdraget är att erbjuda stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa.

Enhetschef Utredning

Malin Engström

Telefon: 0142-851 374

Enhetschef Arbete och integration

Helén Albrektsson

Telefon: 0142-851 18

Enhetschef Boende HVB

Alexander Lappi

Telefon: 0142-859 06

Enhetschef Råd stöd och behandling

Sara Ryman

Telefon: 0142-851 67

Enhetschef Socialpsykiatri

Elisabeth Moborg

Telefon: 0142-855 89

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Tove Frisk

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg