Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Skrivaren 2 med flera, Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för fastigheten Skrivaren 2 med flera i Skänninge. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads-, centrum- och kontorsändamål inom befintlig byggnad. Planområdet är beläget i södra delen av centrala Skänninge och inhyser bland annat före detta Rosenlundsskolan. Planen bedöms inte strida mot gällande översiktsplan.

Flygbild på Skrivaren.

Klicka för större bild.

Efter samrådet, som pågick till 3 juli 2017, har de synpunkter som kommit in under samrådsperioden sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse, planförslaget har också reviderats enligt inkomna synpunkter. Efter granskningsperioden kan planförslaget komma att antas i byggnads- och räddningsnämnden.

Det reviderade planförslaget finns nu tillgängligt att granska fram till den 23 oktober 2017

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under samrådsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jonas Loiske tel. 0142-851 90, e-post jonas.loiske@mjolby.se. Vi skickar inte ut planhandlingarna med detta utskick, men önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast måndagen den 23 oktober 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Se schema över planprocessen nedan.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ansvarar för att informera boende på sina respektive fastigheter.

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Utredningar

TrafikbullerutredningPDF

Kommentar på trafikbullerutredningPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480