Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 14 juni

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 14 juni. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Medborgarförslag gällande att göra om telefonkioskeni Skänninge till en boktelefonkiosk - svarPDF

4. Bygga fibernät - svar på medborgarförslagPDF

5. Telia moderniserar nätet i er kommun - informationPDF

6. KompetensförsörjningsstrategiPDF

7. Revidering av riktlinjer mot kränkande särbehandling,trakasserier, sexuella trakasserier,diskriminering och repressalierPDF

8. Mjölkulla - lägesbeskrivning

9. Markanvisningstävling - Södra BjörkuddenPDF

10. Bokslutsprognos per 31 maj 2017

11. Äskande om tilläggsanslag 2017 och utökad rambudget 2018-2019 vuxenutbildningenPDF

12. Borgensavgifter för de kommunala bolagenPDF

13. Placering av stiftelsemedel 2016PDF

14. Telefon och e-postpolicyPDF

15. Tillsättande av ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen

16. Förslag att kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 ställas in

17. Stöd till deltagande vid kulturarrangemang för KanDeKanVi, Öland 5-6 augusti 2017

18. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

19. Anmälan av protokoll från personalutskottet

20. Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet

21. Anmälan av protokoll från Rådet för Delaktighet

22. Anmälan av delegationsbeslut

23. Inkomna skrivelser/meddelanden

24. Övriga frågor     

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in