Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunfullmäktige 13 juni

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 13 juni och börjar klockan 13.30.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/dagordningPDF

1. Val av justerare

2. Kommunmål och driftsramar 2018PDF

3. Investeringsbudget 2018-2020PDF

4. Samordningsförbundet västra Östergötlands årsredovisning 2016PDF

5. Förslag till priser på småhustomter på Sörby i MjölbyPDF

6. Erbjudande om delägarskap i IneraPDF

7. Partistöd 2017, redovisning verksamheten 2016PDF

8. Entlediganden och val

9. Mer fysisk aktivitet i skolan, svar på motionPDF

10. Inkomna medborgarförslag om lekpark, parkering, trafiksäkerhetsåtgärder och nya kommunala utbildningarPDF

11. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

12. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in