Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 23 maj

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 23 maj och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallese/fördragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Överförmyndarens årsredovisningPDF

3. Bokslutsprognos per 31 mars 2017PDF

4. Justering av målvärde kommunmål 2017PDF

5. Förbud mot mobiltelefoner på lektionstid, svar på motionPDF

6. Insyn och kontroll hos externa utförare, svar på revisionsrapportPDF

7. Granskning av köptrohet, svar på revisionsrapportPDF

8. Entlediganden och valPDF

9. Inkomna medborgarförslag om markering av cykel väg Mjölby-Mantorp och om skräpplockardagPDF

10. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågorPDF

11. Elevers frånvaro i grundskolan och gymnasieskolen, svar på interpellation

12. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480