Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 24 maj

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 24 maj. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Kaféet i gästisparken - svar på medborgarförslagPDF

4. Familje- och friskvårdscentral i Måndalen - svar på medborgarförslagPDF

5. Arbete och integration - information

6. Samråd vård och omsorg, arbetsplan 2017-2018 och årsberättelse 2016PDF

7. Partistöd 2017 - redovisning verksamheten 2016PDF

8. Mer fysisk aktivitet i skolan - svar på motionPDF

9. Upphävande av beslut gällande samordningsfri inkomstPDF

10. Samordningsförbundets Västra Östergötlands årsredovisning 2016PDF

11. Kommunmål och driftstramar 2018PDF

12. Investeringsbudget 2018-2020PDF

13. Förslag till representanter i Näringslivsrådet 2017-2018

14. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

15. Anmälan av delegationsbeslut

16. Inkomna skrivelser/meddelanden

17. Övriga frågor            

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480