Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Detaljplan för Västanå 2:7 med flera, Hogstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för ett område i Hogstad. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för byggnation av småhus och marklägenheter i anslutning av befintligt bostadsområde i sydöstra Hogstad.

Karta över Hogstad.

Klicka för större bild.

Planområdet markerat i rött 

Efter samrådet, som pågick mellan 15 maj – 12 juni 2017, har de synpunkter som kommit in under samrådsperioden sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har också reviderats. Efter granskningsperioden kan planförslaget komma att antas i byggnads- och räddningsnämnden.

Det reviderade planförslaget finns nu tillgängligt att granska fram till den 20 juni 2018.

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under granskningsperioden ta del av handlingarna nedan samt på stadshuset i Mjölby, Burensköldsvägen 11.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jonas Loiske tel. 0142-851 90, e-post jonas.loiske@mjolby.se. Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast onsdag den 20 juni 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här: information personuppgifter.länk till annan webbplats

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

NaturvärdesinventeringPDF
PM geoteknikPDF
TrafikutredningPDF
VA-utredningPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480