Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Detaljplan för Västanå 2:7 med flera, Hogstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för ett område i Hogstad. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för byggnation av småhus och marklägenheter i anslutning av befintligt bostadsområde i sydöstra Hogstad.

Planområdet markerat i rött 

Samråd om planförslaget pågår mellan 15 maj till den 12 juni 2017.

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under samrådsperioden ta del av handlingarna nedan samt på stadshuset i Mjölby, Burensköldsvägen 11.

Välkommen på allmänt informationsmöte tisdag 30 maj
Tid: kl. 18.30 Plats: Mjölby stadshus, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jonas Loiske tel. 0142-851 90, e-post jonas.loiske@mjolby.se. Vi skickar inte ut planhandlingarna med detta utskick, men önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast måndag den 12 juni 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Se schema över planprocessen nedan.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson 
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt Jonas Loiske 
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt Sara Gustavsson Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Planarkitekt Magnus Hultegård
Magnus.Hultegard@mjolby.se
Telefon: 0142-851 86

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11