Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 10 maj

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 10 maj. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Medborgarförslag angående växthus vid Lundbybadet - svarPDF

4. Medborgarförslag angående växthus vid Sörby värmeverk - svarPDF

5. Medborgarförslag angående filmning hörsalen - svarPDF

6. Självservice för förtroendevalda - information

7. Erbjudande om delägarskap i IneraPDF

8. Byalagsprojekt - ekonomiskt stödPDF

9. Telefon och e-postpolicyPDF

10. Förslag till priser för småhustomter på Sörby i Mjölby

11. Val av ledamot och ersättare till Rådet för Delaktighet, RFD

12. Riktlinjer för förstärkt rehabilitering - remissvarPDF

13. Anmälan av delegationsbeslut

14. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

15. Inkomna skrivelser/meddelanden

16. Övriga frågor            

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480