Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 19 april

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 19 april. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Svar på medborgarförslag om kommunal bilpoolPDF

4. Redovisning från Närlingslivsråd

5. Beställning - översyn av översiktsplanPDF

6. Revisionsrapport - granskning av insyn och kontroll hos externa utförarePDF

7. Revisionsrapport - granskning av köptrohetPDF

8. Justering av målvärde kommunmål 2017PDF

9. Bokslutsprognos per 31 mars 2017

10. Årsredovisningar och årssammanställningar 2016, förvaltade stiftelserPDF

11. Motion om förbud mot mobiltelefoner under lektionstidPDF

12. Remiss - valkretsar, val till regionfullmäktige 2018PDF

13. Delegation samordningsfri inkomst

14. Uppföljning verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltningPDF

15. Uppföljning internkontroll för kommunstyrelsens förvaltningPDF

16. Riktlinjer för styrdokumentPDF

17. Redovisning av exploateringsprojekt

18. Förslag på namnbyte, KRFPDF

19. Revidering av reglemente för KRF/Rådet för delaktighetPDF

20. Val av ledamot till Rådet för delaktighet från tekniska nämnden

21. Uppdragslistan - redovisning

22. Anmälan av delegationsbeslut

23. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

24. Inkomna skrivelser/meddelanden

25. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in