Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Handlingar till kommunfullmäktige 25 april

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 25 april och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/dagordningPDF

1. Val av justerare

2. Omsorgs- och socialnämndens kvalitetsbokslut, information

3. Årsredovisning 2016PDF

4. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016PDF

5. Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2016

6. Uppföljning av intrenkontroll avseende Mjölby kommunPDF

7. Revisionsplan 2017

8. Tilläggsbudget 2017PDF

9. Obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2017PDF

10. Entlediganden och valPDF

11. Inkomna medborgarförslagPDF

12. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågorPDF

13. RevisionsrapportPDF

14. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480