Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Ny idrottshall i Mantorp

Just nu pågår en medborgardialog om idrottshallen som ska byggas i Mantorp. Vi tackar för de idéer och åsikter som kommit in om den nya idrottshallen. Detta har nu sammanställts och ska bearbetas i den politiska processen inför beslut.

skiss över placeringen av den nya idrotthallen i Mantorp

Här ska hallen placeras, klicka för större bild.

Idéer och förslag från mötet på Vifolkaskolan

Tidigare har kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän träffat representanter för några utvalda föreningar i Mantorp. Måndagen 3 april hölls också ett öppet möte i Vifolkaskolans matsal. På mötet deltog 28 medborgare, sju politiker och sex tjänstemän.

Under mötet på Vifolkaskolan formade deltagarna fem grupper med medborgare, politiker och tjänstemän blandat. Grupperna hade tre frågeställningar att diskutera:

1. Vilka funktioner i den nya hallen är viktiga för Mantorpsborna?

2. Vilka funktioner är viktiga i utemiljön vid Klämmestorps idrottsplats?

3. Vad behöver kommunen tänka på när det gäller planeringen för trafiken till och ifrån Klämmestorps idrottsplats?

Så tyckte grupperna:


Grupp 1

 • Läktare är viktigt. Utan läktare är det ingen hall.
 • Fler och ändamålsenliga omklädningsrum behövs.
 • Viktigt med planering för parkering och infart.
 • Gemensamhetsutrymmen, typ klubbstuga, behövs.
 • Viktigt att beakta säkerheten när det gäller truppgymnastik.
 • En större anläggning ger möjlighet till större arrangemang som skapar stora möjligheter för att utveckla föreningsverksamheten och skapa inkomstmöjligheter.

Grupp 2

 • Läktarplatser behövs, går det att ordna en teleskopläktare? (en slags hopfällbar läktare)
 • En läktare öppnar för fler aktiviteter, till exempel skolavslutningar, turneringar, uppvisningar eller konserter
 • När det är barnidrott är alltid många föräldrar med, läktare behövs
 • Praktiska frågor vid huvudentrén, tänk på att ut- och inpassering ska fungera smidigt.
 • Cafeteria är önskvärt
 • Fler och bättre omklädningsrum

Grupp 3

 • En läktare för minst 600 personer behövs.
 • Gemensamhetsyta är önskvärt, går det att samutnyttja Mantorps fotbollsförenings klubbstuga?
 • En landningsgrop och ett fast tumblinggolv (ett mjukt uppbyggt golv) behövs för gymnastiken.
 • Cafeteria är önskvärt.
 • Förråd behövs.
 • Parkeringar och tillfart måste vara funktionella.
 • I den nuvarande hallen behöver utbildningsyta, duschar och klubbrum renoveras.

Grupp 4

 • En läktare för minst 600 personer behövs
 • Längden ska vara tillräcklig för gymnastik.
 • Bredden ska vara tillräcklig för handboll.
 • Utrymme för inomhusboule med 3-4 grusbanor vore fint.
 • Ordentliga, lättillgängliga förrådsutrymmen vore bra
 • Vid utomhusmiljön vore det bra med bänkar vid boulebanorna.
 • En skatepark är önskvärt.
 • Fler parkeringar vid ”skolsidan” behövs. Inte mer trafik genom bostadsområdet.

Grupp 5

 • En läktare för minst 600 personer behövs
 • Skumgummigrop höj- och sänkbar, trampoliner, tumblinggolv i tak som går att sänka ner.
 • Säkerhet när det gäller truppgymnastik ska beaktas.
 • Låsbara förvaringsutrymmen för redskap behövs.
 • Bra och tillräckligt många omklädningsrum behövs.
 • Cafeteria är önskvärt
 • Ljudanläggning i hallen vore bra
 • Utebad vid Klämmestorps idrottplats är önskvärt.
 • Trafiken kan matas in från travet.
 • Rondell vid riksvägen önskvärt.
 • Större parkeringsplats, tänk på trafiksäkerheten.

Hur tar du dig till idrottsplatsen?

Det gjordes också en snabbenkät bland mötesdeltagarna för att få en fingervisning om hur man tar sig till och från Klämmestorpsområdet. För att ta reda på mer behöver kommunen genomföra en trafikvaneundersökning kring frågeställningen.

 • Tre personer uppgav att de går. 
 • Åtta personer uppgav att de cyklar.
 • 21 personer uppgav att de åker bil.

Kontakt

Kultur- och fritidsstrateg

Magnus Norrbom
Telefon: 0142-851 15

magnus.norrbom@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2017-04-12

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in