Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 22 mars

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 22 mars. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

tex

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslagPDF

4. Förslag till handlingsplan våldsbejakande extremismPDF

5. SkolavslutningPDF

6. Förslag till riktlinje för kommunens Posom-gruppPDF

7. Förslag till avtal mellan kommunerna i västra länsdelen gällande FRGPDF

8. Förslag till samarbetsavtal med Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland 2017PDF

9. Årsredovisning 2016PDF

10. Uppföljning internkontroll avseende Mjölby kommunPDF

11. Tilläggsbudget 2017PDF

12. Filmvisning Earth HourPDF

13. Dialog med bolagen inklusive uppföljning, MSE

14. Dialog med bolagen inklusive uppföljning, Bostadsbolaget

15. Dialog med bolagen inklusive uppföljning, FAMI

16. Direktiv till stämmoombud för Kommuninvests föreningsstämma 2017PDF

17.  Avsiktsförklaring folkhälsodeklarationenPDF

18. Anmälan av delegationsbeslut

19. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

20. Anmälan av delegationsbeslut

21. Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet

22. Inkomna skrivelser/meddelanden

23. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in