Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 8 mars

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 8 mars. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Multisportarena i Slomarp - svar på medborgarförslagPDF

4. Multisportarena till Lagmansskolan - svar på medborgarförslagPDF

5. Turistväg förlängning - svar på medborgarförslagPDF

6. e-tjänster - information

7. Earth Hour och miljöspanarna - information

8. Översyn av organisationen av byalagsgrupper och orters representationPDF

9. Flytt av turistbyrå i SkänningePDF

10. Handlingsplan för MatprofileringPDF

11. Kontrollera kostnaden för en samordningsapp för samåkning iPDF PDFförsta hand för gymnasieungdomarPDF

12. Kallelse till FAMI

13. Finansieringsförslag Fiber ByalagsprojektPDF

14. Beställning av detaljplan VäderstadPDF

15. Byggnation av privat byggherre av äldreboenden för uthyrning till Mjölby kommun - svar på uppdragPDF

16. Ansvar för integrationsfrågor

17. Modulhus, fortsatt handläggning

18. Entligande från Elin Blick angående avsägelse i KRF

19. Val av ny ledamot KRF efter Elin Blick

20. Anmälan av delegationsbeslut

21. Anmälan av protokoll från integrationsråd

22. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

23. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

24. Inkomna skrivelser/meddelanden

25. Övriga frågor


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in