Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Avgifter

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din vård och omsorg. Maxtaxan innebär att du som har insatser inom vård och omsorg betalar maximalt 2044 kr per månad för vård och service.

Vad kostar vård och omsorg?

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0- 2044 kronor per månad.

Prislista för tjänster och kost 2018

Serviceinsatser
Städ, inköp och tvätt 384 kronor per månad

Omvårdnadsinsatser
Grundavgift i särskilt boende, 350 kronor per månad

Hjälp enstaka tillfällen/vecka, 350 kronor per månad

Hjälp två gånger/dygn, 587 kronor per månad

HJälp flera gånger/dygn, 818 kronor per månad

Trygghetslarm, 197 kronor per månad

Utredningsplats/växelvård, 72 kronor per dygn (max 2044 kronor per månad) 

Kost
Matdistribution, eget boende                           54 kronor per portion
Kost vid utredningsplats/växelvård               112 kronor per dygn
Kost i vårdboende                                          3 369 kronor per månad
Kost vid biståndsbedömd dagverksamhet     68 kronor per dag

Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas indivduellt för varje person. Mer information och beräkningsexempel finns i dokumentet, Avgifter vård och omsorg 2018.PDF

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta handläggare på telefon 0142-857 31 eller 0142- 857 32.

Blankett för beräkning av avgifterPDF

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in