Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunfullmäktige 7 februari

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 7 februari och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Befolkningsprognos, informationPDF

3. Finansiering av godsmagasinet i MjölbyPDF

4. Revidering av delegationsordningenPDF

5. Digital struktur i lokaler med kommunal verksamhet, svar på interpellationPDF

6. Utredning kring äldreboende, återtagande av motionPDF

7. Entlediganden och valPDF

8. Inkomna medborgarförslag, källsortering, bokkioskPDF

9. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågorPDF

10. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in